Skip to main content

ПРИКАЗЕН СВЯТ

Зона Б5, бл. 5, до вх. В
e-mail: prikazensvjat@mail.bg

Татяна Антонова

Изобразително изкуство
тел.: 0887001916

Пламен Петков

Управител
тел.: 0888396146

Августина-Калина Петкова

Сътрудник
тел: 0887001891