Национален конкурс "Космосът – настояще и бъдеще на човечеството" на фондация "Еврика" – София, 2009 г.

Национален конкурс "Мъдростта на народа ни" на фондация "Детето и фолклора" – София, 2009 г.

Национален конкурс "Детство мое" – Ловеч, 2009

Биенале на детската рисунка – Свищов, 2009

Национална изложба-конкурс "Към звездите" – Ловеч, 2009

Четвърти международен конкурс-изложба "Слънчевите руни..." – Силистра, 2009

Национален детски конкурс "Моите детски мечти" – София, 2009