Изложба-конкурс на фондация "IKA" – Япония

Изложба-конкурс, организирана от SAVEX "От сърце за моето семейство"

Изложба на детски картички "Моето послание за 21-ви век" – Япония-България