Конкурс "Някой те обича" – София, юни 2005 г.

Награда в памет на Илия Костов – Лом, май 2005 г.

Конкурс "Винаги зелено, винаги синьо" – Полша, 2005 г.

Конкурс "Книжчице, вълшебнице" – май 2005 г.

Конкурс "АЕЦ Козлодуй – Енергия – Природа" – май 2005 г.

Международна детска изложба – Лидице, Чехия – 2005 г.

Конкурс "Майките и децата са богатството и бъдещето на нацията ни" – София, април 2005 г.

Конкурс "Да спортуваме със соковете QUEENS" – Ловеч, април 2005 г.

Конкурс "Натюрморт" – Словения, май 2005 г.

Конкурс "Европа в училище" – София, май 2005 г.