Skip to main content

Национален kонкурс на името на Захари Зограф – Самоков – 2022г.

През м. октомви гр.Самоков стана за пореден път домакин на Конкурса, посветен на големия наш художник – Захари Зограф.

В рамките това издание за детска рисунка, Ателие ,, Приказен свят‘‘ завоюва Първо място в лицето на Кристиан Тодоринов – 9г., с неговата творба,, Храмът‘‘.