Skip to main content

Изложба ,, АБСТРАКЦИЯ‘‘

От 3 до 9 декември 2022г., в галерийното пространство на  Дом на културата ,,Средец‘‘/ бивша галерия ,,Сезони’‘/, деца от Ателие ,, Приказен свят‘‘ представиха изложба ,,АБСТРАКЦИЯ‘‘, плод на близо тригодишен труд, предвид стеклите се обстоятелства. Около 40 картини и още толкова са обектите, на деца от 7 до 16 г. възраст, с които те дават израз на своите мисли и чувства, през различните фази на допускане до реален, учебен процес, в периода 2020 – 2022г. Целта бе децата да освободят своето съзнание от стреса и поблемите, породени от необичайната ситуация и  да трансформират в абстрактно изкуство своите идеи. Изложбата откри Пенка Минчева, художник, организатор и участник в редица арт събития и форуми, у нас и в Европа.

По традиция, на изложбата бяха  връчени получените до момента награди, от вече състояли се световни конкурси в: Беларус, Германия, Македония, Португалия, Румъния, Словакия, Франция, Япония и разбира се – България.