Skip to main content

Проект ,,Подкрепа за бъдеще‘‘ на Сдружение Каритас – София, януари 2023г.

В края на м. януари , деца мигранти от Афганистан, Сирия и Ирак, рисуваха в Ателие ,,Приказен свят‘‘по проект ,, Подкрепа за бъдеще‘‘ , изпълняван от Сдружение Каритас София. Като всички деца по света, те макар и притеснени, дадоха израз на своите мечти, желания и надежда за бъдеще. В рисунките им грееше слънце, синееше простора на небето, обширно зеленееха поляни и гори. Мечтите за красиви тоалети на момичетата, футболните игрища в рисунките на момчетата, недвусмислено говореха за надеждата, че животът може да бъде и хубав…