Skip to main content

Национален конкурс – Перник – 2023г.

В края на м. април и тази година децата от Ателие ,, Приказен свят‘‘ посетиха гр. Перник по специален повод. В Шеснадесетото издание на конкурса за детска рисунка ЕлизабетИванова – 6г., Ева Айъл – 7г.,Георги Димитров -10г. и Александра Букурещлиева – 12г.станаха носители на златни медали, а Борис Атанасов-7г. и Мария Карамитева – 9г.- на бронзови медали, всеки в своята възрастова група. За най-малък участник, награда бе отредена и за Емануил Терзийски – 6г.