Skip to main content

Календар за 2023 година, послучай двадесетата годишнина от създаването на Ателие ,,Приказен свят‘‘

За трети път в своята история, Ателие ,,Приказен свят‘‘отпечата луксозен, многолистов календар, послучай предстоящия юбилей. Отколешна традиция е  в края на всяка календарна година да бъде печан еднолистов календар за следващата, а за юбилейна година - многолистов. В календара за 2023г., когато Ателие ,,Приказен свят‘‘ ще отбележи 20 години от своето начало, са представени само творби, завоювали призови места, през предходните пет години. Те са на деца, участвали, както в наши, така и в чуждестранни конкурси. Въпросните  календари се разпространяват безплатно.