Skip to main content

Житноостровски пастелки – Словакия – 2022г.

През м. юни, в словашкия град Дунайска стреда, за двадесет и трети път се откри изложба - конкурс  Житноостровски пастелки с международно участие. Две бяха отличените, като победители, деца от Ателие ,, Приказен свят‘‘ – шестгодишните -  София Сидерова и  Ния Пенева. Огромна беше радостта за София, която лично посети това събитие и получи своята награда, още повече, че с нейна рисунка ,,Щъркели‘‘, бяха оформени каталога, сертификата и традиционните за конкурса тениски. С награда за своя преподавателски труд бе отличена и г-жа Антонова, с чийто портрет пък, Ния Пенева спечели призовото си място и заслужи чудесната награда.