Skip to main content

Изложба – конкурс на името на Захари Зограф – Самоков – 2017г

На 19 май в гр. Самоков бяха наградени победителите в конкурса за детска рисунка на името на Захари Зограф. Специалната награда на гр.Самоков тази година бе присъдена на Неда Бошева -  6 г., за нейния "Пейзаж от Пловдив", на тържествена церемония в Художествена галерия "Проф.Васил Захариев". На второ място във възрастова група 7-10г., за своята рисунка "Богородица" пък, бе отличена Мария Димитрова – 9г., също от АТЕЛИЕ "ПРИКАЗЕН СВЯТ".