Skip to main content

Проект "Рождество"

От 1 до 15 юни 2014г. група деца от Ателие "ПРИКАЗЕН СВЯТ" работиха усърдно върху проект "Рождество" като създадоха своеобразни икони, използвайки картон, хартия, тесктилни шнурове, лепило и бои. Всичко това ще стане част от проект за нематериалното културно наследство на България.