Skip to main content

Фестивал за изкуство в публичното пространство "Западен парк", юни 2013

Като част от одобрените за втория етап на Фестивала за изкуство в публичното пространство "Западен парк", Ателие "ПРИКАЗЕН СВЯТ" се включи с проекта "Риби и пеперуди".

В рамките на две седмици през м.юни 15 деца от Ателието създадоха с помощта на лепило, велпапе, канапи и други, подлежащи на рециклиране материали пъстър пасаж от риби с „летящи” над тях пеперуди. Инсталацията бе ситуирана в така наречения алпинеум, намиращ се в северната част на Западен парк.

В продължение на 3 дни гостите на парка имаха възможност да се любуват на прекрасните форми и цветове, които детската фантазия и сръчност бяха успели да сътворят.

Заразени от тази емоция, премнаващите през парка деца имаха шанса да се себеизразят и в импровизирано ателие, където се включиха в направата на оригинална украса за коктейлна сламка.