Skip to main content

Нацинален ученически пленер "Пролетни багри" Троян 2012

От 9 до 11 април се състоя Национален ученически пленер за наградените участници в Първия национален конкурс "Пейзаж от моята България", организиран от НГПИ "Проф. Венко Колев" гр.Троян.

В трите последователни дни отличената с втора награда Божидара Симеонова-10г. и поощрените Антонио Петров-11г. и Силвия Франзелова-10г. се запознаха в различните ателиета по точарство, ракламна графика, рисуване и живопис, а също -  керамика и скултура. В часовете по точарство имаха възможност да опитат как се точи на грънчарско колело, както и да се насладят на уменията на преподаватели по този предмет, който се оказа далеч по-труден за децата от заниманията по рекламна графика.

Непостредствеността и артистичността на Божи, Силвия и Антонио пролича блестящо в часовете по рисуване и живопис, където те се изправиха пред изпитания, отредени  по програма за учениците от 9 клас.

Удоволствието от пребиваването в този красив балкански град бе допълнено с посещение на местния музей, Троянския манастир и Изложбения комплекс в с.Орешака.

В часовете по керамика се запознаха с различните начини, по които може да се сътвори произведение от глина и да се украси подобаващо.
Скулптурата привлече детското внимание  с възможността да моделират маска като се опитат да пресъздадат и   определено изражение на човешкото лице.

Всяка вечер, около пленерния огън, децата се забавляваха, намираха нови приятели, слушаха музика, похапваха. Остана време даже и за спорт.
Незабравими за тях ще останат срещите и уроците, изнесени от г-н Киров, г-жа Минева, г-жа Кирова, г-жа Димитрова и директорът на НГПИ  - г-н Илиев, който лично награди всички участници в пленера .

Литературн експеримент на тема "Дойдох за да рисувам" проведе сред желаещите да участват г-жа Лина Борджиева-преподавател по литература. Макар и с кратък текст нашата Божидара доказа, че истинските таланти са такива и в другите области на изкуството,  с което спечели още една награда.