Skip to main content

Конкурс на тема "Мъдростта на народа ни" - София, 2009

Точно на 1 юни 2009 г., в музея "Земята и хората", при тържествена обстановка бяха връчени наградите от конкурса на фондация "Фолклора и детето" – "Мъдростта на народа ни". Председателят на фондацията, г-жа Лилия Старева, връчни наградите на

  • Мария Танева – първо място,
  • Ралица Митева – първо място и
  • Ния Петрова – второ място

за техните интерпретации на български пословици и поговорки.