Skip to main content

Инициатива "От сърце за моето семейство"

По инициатива на SAVEX и Сдружение на общопрактикуващите лекари в България бе проведена кампания с мото "Мамо, татко, погрижете се за своето здраве". Беше организирана изложба на детски рисунки и отпечатан наръчник, на страниците на който от общо 12 участвали в изложбата рисунки на деца от Ателие ПРИКАЗЕН СВЯТ бяха поместени творбите на

  • Аделина Христова на 7 г.,
  • Калина Иванова на 9 г.,
  • Рая Лекова на 8 г.,
  • Ивелина Стоянова на 5 г.
  • Силвия Гочева на 8 г.

Лице на кампанията стана Маргарита Хранова. В рамките на кампанията детската изложба бе показана не само в София, а и в повечето големи градовe на България.