Skip to main content

В Монтана бе връчена наградата на 7-годишната Емилия Базлянкова от конкурса в Словения "Кой съм аз, кой е моят народ"

Господин Михайло Лишанин връчи наградите на българските участници.