Skip to main content

През месец май 2006 г. бе открита изложба на тема "Рисувам своята мечта"

На IV етаж в сградата на СБХ на улица "Шипка" 6 бяха връчени наградите на победителите от конкурса. Изпълнителният директор на INTERAMERICAN връчва наградата на победителя в категорията на най-малките – Дамян Михайлов, 6 г.