"Рибарят и златната рибка"

  • плакат на постановката Рибарят и златната рибка
  • снимка от постановката Рибарят и златната рибка

Чрез тази класическа и популярна по цял свят история за добрия дядо, неговата недоволна баба и вълшебната Златна рибка, децата се запознават на достъпен за тях език с важността на избора, който всеки човек прави и че винаги трябва да ценим всичко което имаме. И най-вече ближният.

Нека чудото да стане
© Приказен свят, 2003-2019  |