Другите за нас

"Гениалността не е нищо друго, освен едно преоткрито детство" Шарл Бодлер

"Искам да изследвам рисунките на децата. Без съмнение там лежи истината" Андре Дьорен

"Когато бях на възрастта на тези деца, аз можех да рисувам като Рафаело.
Трябваше да минат много години, за да мога отново да рисувам като тях."
Пабло Пикасо

Впечатления, размисли и пожелания на известни личности от сферата на културата, влезли в съприкосновение с изкуството на деца от Ателие ПРИКАЗЕН СВЯТ

Димитър Грозданов
Изкуствовед, член на УС на СБХ

Проф. Ивайло Мирчев
председател на СБХ, 2003-2011 г.

Любен Генов
член на ИБ на СБХ, завеждащ "Изложби, секции и представителства"
настоящ председател на СБХ

Лилия Старева
д-р по философия, председател на фондация "Детето и фолклора"

Лилия Балева
Директор на НГПИ "Свети Лука" - София

Славчо Пеев
Актьор

Любен Дилов син
Журналист, писател, политик

Нека чудото да стане
© Приказен свят, 2003-2019  |